HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018. (03/01/2018)

Chiều ngày 27/12/2017, tại Hội trường Viện nghiên cứu Châu Mỹ, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện nghiên cứu Châu Mỹ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018”.

QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC MỸ - ASEAN (26/01/2018)

Mục tiêu của Đề tài là nghiên cứu, phân tích những nhân tố thúc đẩy việc nâng cấp quan hệ Mỹ - ASEAN lên tầm đối tác chiến lược, những nội dung cơ bản của mối quan hệ này, từ đó đưa ra một số dự báo về xu hướng phát triển của quan hệ này trong thời gian tới.