Tìm kiếm
50 năm quan hệ Việt Nam - Canada Nhìn lại và hướng tới

50 năm quan hệ Việt Nam - Canada Nhìn lại và hướng tới

Năm xuất bản: 2023

Chi tiết

Cuba đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc trong bối cảnh mưới

Cuba đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc trong bối cảnh mưới

Tác giả:TS. Lộc Thị Thủy

Năm xuất bản: 2020

Chi tiết

Quan hệ Mỹ - Pakistan thời kỳ hậu chiến tranh lạnh

Quan hệ Mỹ - Pakistan thời kỳ hậu chiến tranh lạnh

Tác giả:TS.Nguyễn Khánh Vân

Năm xuất bản: 2019

Chi tiết

Donald Trump: Sự lựa chọn của nước Mỹ

Donald Trump: Sự lựa chọn của nước Mỹ

Tác giả:Cù Chí Lợi

Năm xuất bản: 2016

Chi tiết

Hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ở Đông Nam Á ba thập niên đầu sau chiến tranh lạnh

Hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ở Đông Nam Á ba thập niên đầu sau chiến tranh lạnh

Tác giả:Trần Khánh

Năm xuất bản: 2014

Chi tiết

Tôn giáo Mỹ và việc sử dụng vấn đề tôn giáo trong chính sách đối ngoại Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh

Tôn giáo Mỹ và việc sử dụng vấn đề tôn giáo trong chính sách đối ngoại Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh

Tác giả:Nguyễn Thái Yên Hương

Năm xuất bản: 2014

Chi tiết

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

Tác giả:Lê Khương Thùy

Năm xuất bản: 2012

Chi tiết

Quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN 2001-2020

Quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN 2001-2020

Tác giả:Nguyễn Thiết Sơn

Năm xuất bản: 2012

Chi tiết

Brazil đầu thế kỷ XXI

Brazil đầu thế kỷ XXI

Tác giả:Nguyễn Thiết Sơn

Năm xuất bản: 2012

Chi tiết

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

Tác giả:Nguyễn Thị Hạnh

Năm xuất bản: 2012

Chi tiết

An ninh Đông Nam Á trong thiên niên kỷ mới

An ninh Đông Nam Á trong thiên niên kỷ mới

Tác giả:Richard J. Elling

Năm xuất bản: 2004

Chi tiết

Chính sách kinh tế Mỹ dưới thời Bill Clinton

Chính sách kinh tế Mỹ dưới thời Bill Clinton

Tác giả:Vũ Đăng Hinh

Năm xuất bản: 2002

Chi tiết

Nước Mỹ nhưng năm đầu thế kỷ XXI

Nước Mỹ nhưng năm đầu thế kỷ XXI

Tác giả:Nguyễn Thiết Sơn

Năm xuất bản: 2002

Chi tiết

Nước Mỹ-vấn đề, sự kiện, tác động

Nước Mỹ-vấn đề, sự kiện, tác động

Tác giả:Vũ Đăng Hinh

Năm xuất bản: 2004

Chi tiết

Chính sách của Hoa Kỳ đối với ASEAN trong và sau chiến tranh lạnh

Chính sách của Hoa Kỳ đối với ASEAN trong và sau chiến tranh lạnh

Tác giả:Lê Khương Thùy

Năm xuất bản: 2003

Chi tiết

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn