wpHienThiCounter

 

Tọa đàm thanh niên quí 3 năm 2019 (15/08/2019)

Sáng ngày 14/08/2019, tại hội trường tầng 11, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn Thanh niên Viện nghiên cứu Châu Mỹ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm làm Đề tài cơ sở.

CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC MỸ - NGA TẠI MỸ LATINH NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI (14/01/2019)

Mục tiêu của đề tài là làm rõ nhân tố ảnh hưởng, thực trạng và tác động của cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ và Nga ở Mỹ Latinh những năm đầu thế kỷ XXI.

“CẬP NHẬT HÓA MÔ HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI" Ở CUBA TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY (14/01/2019)

Mục tiêu của đề tài là phân tích và đánh giá về chủ trương “Cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội” ở Cuba từ năm 2011 đến nay

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MỸ - CHILE TỚI QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HAI NƯỚC (14/01/2019)

Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá những tác động của hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ- Chile tới quan hệ kinh tế 2 nước

RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG TÔM CỦA VIỆT NAM XUÁT KHẨU SANG HOA KỲ (14/01/2019)

Mục tiêu của đề tài là đánh giá tác động và khả năng ứng phó với rào cản phi thuế quan của các doanh nghiệp Việt Nam đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ

VĂN HÓA ĐẠI CHÚNG MỸ HIỆN NAY (14/01/2019)

Mục tiêu của đề tài là trình bày khái quát về văn hóa Mỹ và đặc biệt phân tích văn hóa đại chúng Mỹ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở CANADA (14/01/2019)

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông trung học ở Canada và rút ra những bài học kinh nghiêm đối với Việt Nam trong đổi mới giáo dục

ĐIỆN ẢNH MỸ: TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ẢNH HƯỞNG KINH TẾ - XÃ HỘI (14/01/2019)

Mục tiêu của đề tài là trình bày khái quát nền điện ảnh Mỹ và ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ tới xã hội và kinh tế Mỹ.

ẤN ĐỘ TRONG CẠNH TRANH MỸ - TRUNG TẠI KHU VỰC NAM Á ĐẦU THẾ KỶ XXI (14/01/2019)

Mục tiêu của đề tài là phân tích và làm rõ tác động của Ấn Độ đến cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực Nam Á từ đầu thế kỷ XXI đến nay

MỘT SỐ XU HƯỚNG TRONG XÃ HỘI MỸ TỪ NĂM 1990 ĐẾN NAY (14/01/2019)

Đề tài nghiên cứu làm rõ những thay đổi, những quan niệm mới,những xu hướng mới xuất hiện trong xã hội Mỹ từ đầu thập niên 90 đến nay.