wpHienThiCounter

 

QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC MỸ - ASEAN (26/01/2018)

Mục tiêu của Đề tài là nghiên cứu, phân tích những nhân tố thúc đẩy việc nâng cấp quan hệ Mỹ - ASEAN lên tầm đối tác chiến lược, những nội dung cơ bản của mối quan hệ này, từ đó đưa ra một số dự báo về xu hướng phát triển của quan hệ này trong thời gian tới.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2008 - 2014 (25/01/2018)

Nghiên cứu trả lời cho câu hỏi thực trạng ngành công nghiệp Hoa Kỳ giai đoạn 2008-2014, những giải pháp mà chính phủ và doanh nghiệp đã thực hiện và đánh giá kết quả đạt được từ đó dự báo triển vọng của ngành công nghiệp Hoa Kỳ trong tương lai gần.

KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM (24/01/2018)

Phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia Châu Á trong việc ứng phó với rào cản phi thuế quan đối với hàng thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TRONG KHUNG KHỔ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) (23/01/2018)

Phân tích những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong việc thực hiện các cam kết của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

NHỮNG VẤN ĐỀ CẢN TRỞ MỸ THỰC THI CHÍNH SÁCH TÁI CÂN BẰNG TẠI CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG (22/01/2018)

Tìm hiểu những yếu tố tạo lực cản ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện chính sách tái cân bằng của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, để từ đó dự đoán triển vọng chính sách tái cân bằng trong khu vực.

CHÍNH SÁCH NAM Á CỦA MỸ GIAI ĐOẠN 1991 - 2008 (19/01/2018)

Đề tài phân tích và làm rõ những chính sách của Mỹ đối với khu vực Nam Á trong giai đoạn 1991-2008

BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI NỀN CHÍNH TRỊ MỸ NGÀY NAY (18/01/2018)

Nghiên cứu toàn bộ phương thức bầu cử tổng thống Mỹ; bầu cử tổng thống với những vấn đề đặt ra trong nền chính trị Mỹ ngày nay; và thực trạng cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

CUBA DƯỚI TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG OBAMA (17/01/2018)

Làm rõ tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Cuba dưới tác động chính sách đối ngoại của Mỹ.

NHỮNG BẤT ĐỒNG VỀ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (16/01/2018)

Phân tích và làm rõ những vấn đề bất đồng về thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay.

ĐỐI ĐẦU GIỮA ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ CỘNG HÒA Ở MỸ: NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG (15/01/2018)

Mục tiêu tổng quát: đề tài nghiên cứu, phân tích vấn đề về mẫu thuẫn giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ.