wpHienThiCounter

 

“CẬP NHẬT HÓA MÔ HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI" Ở CUBA TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY

14/01/2019
Mục tiêu của đề tài là phân tích và đánh giá về chủ trương “Cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội” ở Cuba từ năm 2011 đến nay

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lộc Thị Thủy

 

Năm hoàn thành: 2017

 

Sau hơn hai thập kỷ tiến hành Cải cách kinh tế, bên cạnh những thành tựu đạt được, Cuba cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: nền kinh tế chậm phát triển, nợ nước ngoài tăng cao, sức cạnh tranh yếu, nền kinh tế dựa chủ yếu vào xuất khẩu và đặc biệt đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn...những thách thức trên buộc Cuba phải đề ra những chính sách phát triển kinh tế mới nhằm từng bước đưa đất nước thoát khỏi khó khăn.

 

Trên cơ sở đó, với mục tiêu chính là cải cách kinh tế và phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Cuba đã đề ra chủ trương “Cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội” tại Đại hội VI (4/2011).  Việc đưa ra chủ trương này của Cuba được giải thích như sau: Trước hết đây là quá trình “cập nhật” chứ không phải là “cải cách”, vì Cuba không áp dụng “Cải cách” nền kinh tế theo mô hình của Trung Quốc hay Việt Nam, mà muốn đưa một số yếu tố “thị trường” vào việc phát triển kinh tế để phù hợp với điều kiện và tình hình đất nước của Cuba. Mặt khác, Đảng và Nhà nước Cuba cũng cho rằng: đây là quá trình diễn ra lâu dài, từ từ và có chọn lọc nên trong quá trình thực hiện, một số yếu tố cũ như chế độ bao cấp về y tế, giáo dục, chính sách quản lý, điều tiết của Nhà nước và vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế quốc dân vẫn được duy trì để đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Cuba còn giải thích tiếp những biện pháp trên sẽ giúp Cuba dần tiếp cận với định hướng “thị trường” sau đó mới tiến tới nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Việc thực hiện “Cập nhật hóa mô hình kinh tế -xã hội” ở Cuba trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi bởi tình hình của Cuba đã khác so với trước đây nhất là kể từ khi Mỹ và Cuba tuyên bố bình thường hóa. Do đó, trong quá triển khai, Cuba cũng phải đối mặt với một số vân đề là: Liệu chủ trương “Cập nhật hóa mô hình kinh tế -xã hội” ở Cuba có bị ảnh hưởng khi Mỹ và Cuba tuyên bố bình thường hóa? (bởi mục tiêu chuyển hóa Cuba của Mỹ vẫn không thay đổi); những hạn chế và tồn tại trong việc thực hiện Cập nhật hóa kinh tế ở Cuba có thể được khắc phục trong Đại hội VII không? tương lai của chủ trương này sẽ phát triển thế nào trong thời gian tới? và mô hình kinh tế xã hội ở Cuba có giống với Việt Nam, Trung Quốc hay không?

 

Với những câu hỏi trên, việc nghiên cứu chủ trương “Cập nhật hóa mô hình kinh tế- xã hội ở Cuba từ năm 2011 đến nay” của tác giả sẽ góp phần đưa ra những đánh giá khách quan về chủ trương này của Cuba trong bối cảnh mới.

Thư viên Viện Nghiên cứu Châu Mỹ