Việt Nam - Hoa Kỳ quan hệ thương mại và đầu tư

03/09/2014
Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã trải qua một thời kỳ hết sức phức tạp và khó khăn trước khi đạt tới Hiệp định Thương mại song phương. Một thời kỳ mới đã mở ra với những cố gắng của cả hai phía.
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2004
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Số trang: 280

 

Cuốn sách này dược thực hiện là nhằm trình bày một các khái quát, có hệ thống tiến trình bình thường hoá quanhệ kinh tế Việt Nam và Mỹ, những kết quả đạt được trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước, những vấn đề, những khó khăn bước đầu mà Việt Nam đang vấp phải và triển vọng quan hệ kinh tế Việt- Mỹ.

 

Sách có 3 phần chính: Tiến trình quan hệ kinh tế thương mại Việt- Mỹ; Quan hệ Việt Nam- Mỹ về thương mại và đầu tư; Triển vọng quan hệ thương mại- đầu tư Việt- Mỹ;