Cấu Trúc Lại Nền Kinh Tế Mỹ Từ Thập Kỷ 70 Của Thế Kỷ Trước Đến Nay

02/09/2014
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Phần 1: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ trước năm 2000 - Chương 1: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ vào thời kỳ trước năm 2000 Phần 2: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ sau năm 2000 ... - Chương 2: Những điều chỉnh trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. - Chương 3: Những điều chỉnh tiếp tục trong khu vực công nghiệp chế tạo - Chương 4: Điều chỉnh cơ cấu ngành dịch vụ - Chương 5: Điều chỉnh trong lĩnh vực thương mại quốc tế Phần 3: Tác động của cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ... - Chương 6: Tác động của điều chỉnh cơ cấu đến phát triển kinh tế Mỹ và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế thế giới. Xin trân trọng giới thiệu.
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2006
Kích thước: 14,5x21,5cm
Số trang: 392
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:
Phần 1: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ trước năm 2000
- Chương 1: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ vào thời kỳ trước năm 2000
Phần 2: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ sau năm 2000 ...
- Chương 2: Những điều chỉnh trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng.
- Chương 3: Những điều chỉnh tiếp tục trong khu vực công nghiệp chế tạo
- Chương 4: Điều chỉnh cơ cấu ngành dịch vụ
- Chương 5: Điều chỉnh trong lĩnh vực thương mại quốc tế
Phần 3: Tác động của cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ...
- Chương 6: Tác động của điều chỉnh cơ cấu đến phát triển kinh tế Mỹ và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế thế giới.
Xin trân trọng giới thiệu.