Hoa Kỳ-Kinh tế và quan hệ kinh tế-Sách chuyên khảo

20/08/2013
Ấn phẩm gồm 2 phần: Phần I: Những vấn đề kinh tế Phần II: Những vấn đề kinh tế và quan hệ quốc tế
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
Năm xuất bản: 2004
Kích thước:
Số trang: 1

Phần I: Những vấn đề kinh tế

-Kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới

-Mỹ-G7 và toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại

-Chính sách kinh tế Mỹ đối với Liên bang Nga những năm 90

-Chính sách kinh tế Mỹ đối với Trung Quốc những năm 90

Phần II: Những vấn đề kinh tế và quan hệ quốc tế

-Quan hệ kinh tế và quốc tế của Mỹ trong những năm đầu thế kỷ XXI

-Về chiến lược toàn cầu của Mỹ

-Nước Mỹ trong năm đầu thiên nhiên kỷ mới

-Chiến tranh Iraq và giới hạn sức mạnh Mỹ

-Góp phần tìm hiểu vai trò của Mỹ trên thế giới trong những thập niên đầu thế kỷ XXI