Nước Mỹ-vấn đề, sự kiện, tác động

20/08/2013
Ấn phẩm gồm 10 phần: 1, Những sự kiện và vấn đề nổi bật của nước Mỹ năm 2002 2, Những sự kiện chính trị lớn của nước Mỹ 3, Một năm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và những vấn đề 4, Kinh tế Mỹ phục hồi nhưng chưa ổn định 5, Phá sản, bê bối tài chính và thua lỗ của một số công ty Mỹ 6, Thâm hụt thương mại Mỹ tăng 7, Chiến lược an ninh quốc gia mới của chính quyền G.W. Bush 8, Chiến lược chống khủng bố và những thách thức 9, Chính sách đối ngoại của Mỹ: Vì an ninh riêng và một vị thế đơn cực 10, Sự lo âu và chia rẽ trong người dân Mỹ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
Năm xuất bản: 2004
Kích thước:
Số trang: 1
1, Những sự kiện và vấn đề nổi bật của nước Mỹ năm 2002
 
2, Những sự kiện chính trị lớn của nước Mỹ
 
3, Một năm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và những vấn đề
 
4, Kinh tế Mỹ phục hồi nhưng chưa ổn định
 
5, Phá sản, bê bối tài chính và thua lỗ của một số công ty Mỹ
 
6, Thâm hụt thương mại Mỹ tăng
 
7, Chiến lược an ninh quốc gia mới của chính quyền G.W. Bush
 
8, Chiến lược chống khủng bố và những thách thức
 
9, Chính sách đối ngoại của Mỹ: Vì an ninh riêng và một vị thế đơn cực
 
10, Sự lo âu và chia rẽ trong người dân Mỹ