Số tháng 05/2019 (254) (15/06/2019)

• Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương • Quan hệ giữa Quốc hội Mỹ và các thiết chế khác • Đạo luật Nông trại • Mô hình doanh nghiệp xã hội ở Mỹ • Hội nhập kinh tế nội khối MERCOSUR • Chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương dưới thời Obama

Số tháng 04/2019 (253) (15/05/2019)

• Hàn Quốc trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương • Chiến lược Châu Phi dưới thời Tổng thống Donald Trump • Hàng rào phi thuế quan với hàng thủy sản • Vấn đề đất đai ở Brazil • Mối quan hệ đảng chính trị - nhóm lợi ích ở Mỹ hiện nay • Chính sách hạn chế và độc quyền thương mại Manila Galleon 

Số tháng 03/2019 (252) (15/04/2019)

• Triển vọng kinh tế Mỹ • Các biện pháp thuế quan • Trưng cầu ý dân • Chiến lược mới của Chính quyền Trump • Phong trào dân túy ở Mỹ • Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung • Ngoại trưởng William H. Seward và nền ngoại giao Hoa Kỳ 

Số tháng 02/2019 (251) (15/03/2019)

• Chính sách liên minh của Mỹ • Quan hệ Mỹ - Trung • Thẩm quyền lập pháp của Tổng thống Mỹ • Gia tăng thâm hụt thương mại • Hỗ trợ phát triển công nghiệp • Chính sách mở rộng lãnh thổ Mỹ thế kỷ XIX • Quan hệ Mỹ - Cuba • Nền kinh tế kỹ thuật số của Canada 

Số tháng 01/2019 (250) (18/01/2019)

• Nhận diện tư duy chiến lược của Tổng thống Donald Trump • Chính sách của Mỹ ở Afghanistan • Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng 2019 • Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu • Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung • Chính sách mở rộng lãnh thổ Mỹ thế kỷ XIX • Quan hệ Mỹ - Cuba • Nền kinh tế kỹ thuật số của Canada 

Số tháng 12/2018 (249) (31/12/2018)

• Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 • Cạnh tranh Nga - Mỹ • Quan hệ Mỹ - Ấn Độ • Canada - quốc gia đa văn hóa • Xuất khẩu hàng nông sản • Cách mạng công nghiệp 4.0 • Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ • Khủng hoảng kép ở Brazil

Số tháng 11/2018 (248) (14/12/2018)

• Quan hệ an ninh Mỹ - Nhật • Hiệp định Plaza 1985 • Đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ Latinh sau khủng hoảng • Xã hội tiêu dùng Mỹ • Tác động của điện ảnh đối với xã hội • Thất nghiệp ở giới trẻ Mỹ • Chính sách xuất khẩu vũ khí • Suy giảm tầng lớp trung lưu ở Mỹ giai đoạn 1970-2014 

Số tháng 10/2018 (247) (15/11/2018)

• Kinh tế Mỹ năm 2018 • Chủ nghĩa lý tưởng Wilson • Chính sách nhập cư Mỹ • Giáo dục trực tuyến • Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương • Văn hóa xe hơi • Chống thất thu thuế • Bạo lực ở tam giác Bắc Trung Mỹ 

Số tháng 8/2018 (245) (15/10/2018)

• Quan hệ thương mại Mỹ - Nhật • Xuất khẩu vũ khí toàn cầu • Quân chủng vũ trụ Mỹ • Hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ • Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở • Truyền thông và phân cực chính trị Mỹ • Vốn chính trị 