Số tháng 7/2016 (220)

15/08/2016
• Quan hệ Mỹ - Thái • Quy chế lực lượng vũ trang • So sánh Tòa án Tối cao Việt Nam và Hoa Kỳ • Vai trò của cựu chiến binh • Chính sách năng lượng • Triển vọng của TTIP • Giảm khí phát thải ở Hoa Kỳ • Nước Mỹ trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama

Quan hệ Quốc tế:

PHẠM CAO CƯỜNG: Quan hệ Hoa Kỳ - Thái Lan dưới thời Chính quyền George W. Bush.

LÊ VĂN ANH - LÊ NAM TRUNG HIẾU: Việc thực hiện Quy chế Lực lượng Vũ trang trong liên minh Hoa Kỳ - Hàn Quốc sau Chiến tranh Lạnh.

 

Chính trị - Luật:

NGUYỄN ANH HÙNG: Sự tương đồng, khác biệt giữa Tòa án Tối cao Việt Nam và Hoa Kỳ.

ĐỖ HỮU PHƯƠNG: Vai trò của cựu chiến binh trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

Kinh tế - Xã hội:

LÊ THỊ VÂN NGA: Kế hoạch phát triển năng lượng của Tổng thống Obama.

NGUYỄN ĐỨC THÀNH: Triển vọng Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Đại Tây Dương.

ĐỖ PHÚ HẢI: Một số biện pháp giảm khí phát thải của Hoa Kỳ trong lĩnh vực giao thông và năng lượng.

 

Văn hóa - Lịch sử:

NGUYỄN NGỌC HÙNG: Thỏa thuận tránh va chạm trên biển Mỹ - Liên Xô (INCSEA) 1972: Bối cảnh, tác động và bài học.

 

Thông tin:

ĐINH THỊ THÙY LINH - TẠ MAI LY: Nước Mỹ trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.