Số tháng 8/2016 (221)

15/09/2016
• Viện trợ của Mỹ cho Pakistan • Mô hình kinh tế - xã hội Cuba • Động lực mới để giải quyết hậu quả chất độc da cam • Hợp tác an ninh Mỹ - Nhật • Nhóm lợi ích giáo dục • Tác động của Internet với nền giáo dục Mỹ • “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez 

Kinh tế - Xã hội:

· NGUYỄN KHÁNH VÂN: Viện trợ của Mỹ cho Pakistan đầu thế kỷ XXI đến nay.

· LỘC THỊ THỦY: Đánh giá những thành tựu bước đầu của mô hình kinh tế - xã hội Cuba.

 

Quan hệ Quốc tế:

· NGUYỄN HỒNG QUANG: Động lực mới đối với việc giải quyết hậu quả chất da cam sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama.

· VŨ THỊ HƯNG: Hợp tác an ninh quân sự Mỹ - Nhật Bản dưới thời Chính quyền Obama.

 

Chính trị - Luật:

· PHAN DUY ANH: Tác động của nhóm lợi ích giáo dục đến chính sách giáo dục ở Mỹ hiện nay.

 

Văn hóa - Lịch sử:

· LÊ THỊ THU HẰNG: Một số tác động của Internet tốc độ cao đối với nền giáo dục Mỹ.

· NGUYỄN THỊ HẢO: Tấm da thuộc - không gian tưởng tượng trong Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez.

Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay