Số tháng 10/2016 (223)

15/11/2016
• Bầu cử Mỹ • Cách mạng dầu đá phiến • Rào cản thương mại phi thuế quan • Quan hệ Mỹ - Đài Loan • Phòng chống ma túy • Văn học Mỹ • Quản lý giáo dục đại học • Căng thẳng mới giữa Mỹ và Nga 

Chính trị - Luật:

· BÙI THỊ PHƯƠNG LAN: Bầu cử Mỹ: Những dấu hiệu rạn nứt trong đảng Cộng hòa.

 

Kinh tế - Xã hội:

· TÔ HIẾN THÀ - LƯU THẾ VINH: Cách mạng dầu đá phiến và triển vọng năng lượng của Hoa Kỳ.

·  TRẦN THỊ MAI THANH - ĐỒNG BÍCH NGỌC: Rào cản thương mại phi thuế quan trong quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ với bối cảnh hướng tới TPP.

 

Quan hệ Quốc tế:

·  HẮC XUÂN CẢNH: Quan hệ thương mại Mỹ - Đài Loan giai đoạn 2009-2015.

·  HOÀNG ANH TUYÊN: Quan điểm của Hoa Kỳ về ma túy và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

 

Lịch sử - Văn hóa:

·  NGUYỄN HỒNG DŨNG: Văn học Mỹ trong nhà trường Việt Nam.

·  LÊ THỊ THU HÀ: Quản lý giáo dục đại học ở Mỹ.

 

Thông tin:

·  Căng thẳng mới trong quan hệ Mỹ - Nga về vấn đề Syria.

Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay