Số tháng 11/2016 (224)

15/12/2016
• Ấn Độ và Nhật Bản trong chiến lược “Tái cân bằng” • 30 năm quan hệ Việt - Mỹ • Internet và giới trẻ Mỹ • Ảnh hưởng của xã hội tiêu dùng đến môi trường • Chính sách năng lượng của Mỹ • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

Quan hệ Quốc tế:

 

· LÊ KHƯƠNG THÙY: Ấn Độ và Nhật Bản trong chiến lược “Tái cân bằng” sang châu Á của chính quyền Obama.

 

· NGUYỄN THỊ THANH THỦY: 30 năm quan hệ Việt - Mỹ: Từ cựu thù đến quan hệ đối tác toàn diện.

 

Văn hóa - Lịch sử:

 

· NGUYỄN KIM ANH: Mạng Internet trong đời sống giới trẻ Mỹ.

 

· LÊ THỊ THU HẰNG: Ảnh hưởng của xã hội tiêu dùng đến môi trường ở Mỹ và một số giải pháp của chính phủ.

 

Kinh tế - Xã hội:

 

· NGUYỄN NGỌC MẠNH: Chính sách năng lượng của Hoa Kỳ trong những năm đầu thế kỷ XXI.

 

Chính trị - Luật:

 

· VŨ THỊ HƯƠNG - ĐỖ THỊ DIỆN: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Hoa Kỳ và Pháp - Kinh nghiệm cho Việt Nam.

 

Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay