Số tháng 01/2017 (226)

16/02/2017
• Donald Trump và chủ nghĩa dân túy • Siêu Ủy ban hành động chính trị ở Mỹ • Chính quyền Trump và chủ nghĩa đa phương • Thương mại Mỹ - Trung • Tăng trưởng Xanh ở Brazil • Chính sách kinh tế "khác lạ" của Donald Trump • Phát triển năng lượng sạch • Đại học ngoài công lập ở Mỹ 

Chính trị - Luật:

·        LÊ HẢI BÌNH: Donald Trump thắng cử và sự thắng thế của chủ nghĩa dân túy Mỹ.

·        PHAN DUY ANH: Siêu Ủy ban hành động chính trị - Sức mạnh mới của các nhóm lợi ích trong bầu cử ở Mỹ hiện nay.

 

Quan hệ Quốc tế:

·        HOÀNG THỊ THANH NGA: Chính quyền Trump và chủ nghĩa đa phương.

·        LÊ THỊ VÂN NGA: Một số vấn đề bất đồng về thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Trung Quốc trong những năm gần đây

 

Kinh tế - Xã hội:

·        NGUYỄN NHÂM: Chính sách kinh tế "khác lạ" của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump?

·        NGUYỄN KHÁNH VÂN: Tăng trưởng Xanh của Brazil.

·        ĐỖ ĐỨC TOÀN: Phát triển năng lượng sạch ở Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama.

 

Lịch sử - Văn hóa:

·        ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG - NGUYỄN ANH TUẤN: Phát triển nguồn nhân lực tại các trường đại học ngoài công lập: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và một số nước.

Tạp chí Châu Mỹ Ngày Nay