Số tháng 02/2017 (227)

16/03/2017
• Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Abe • Cơ chế và kênh hợp tác của Canada với Mỹ • Giải quyết tranh chấp trực tuyến • Phát triển nông nghiệp • Chính sách năng lượng Mỹ • Cuộc cách mạng Mỹ (1775-1783) • Thành tựu của Cuba về giáo dục và y tế • Thông tin 

Quan hệ Quốc tế:

· NGUYỄN VĂN LỊCH: Quan hệ Nhật - Mỹ nhìn từ chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Abe.

· LÊ THỊ THU: Cơ chế và các kênh hợp tác chính của Canada với Mỹ.

 

Chính trị - Luật:

· HÀ CÔNG ANH BẢO: Giải quyết tranh chấp trực tuyến tại các nước Mỹ Latinh - Một số đề xuất cho Việt Nam.

· ĐỖ NGỌC THỦY: Một số hoạt động đối ngoại của chính quyền các tiểu bang ở Mỹ.

 

Kinh tế - Xã hội:

· ĐỖ ĐỨC TOÀN: Sự tiếp nối trong các chính sách năng lượng của Hoa Kỳ.

· TRỊNH ANH TUÂN: Chính sách phát triển nông nghiệp của Hoa Kỳ và một số nước trên thế giới: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

 

Lịch sử - Văn hóa:

· LÊ THÀNH NAM: Sự tham chiến của quân đội Pháp trong cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (1775-1783).

· LỘC THỊ THỦY: Những thành tựu ấn tượng của Cuba về giáo dục và y tế.

 

Thông tin:

· Tăng trưởng kinh tế Mỹ Latinh năm 2016 và triển vọng năm 2017.

Tạp chí Châu Mỹ Ngày Nay