Số tháng 03/2019 (252)

16/04/2019
• Triển vọng kinh tế Mỹ • Các biện pháp thuế quan • Trưng cầu ý dân • Chiến lược mới của Chính quyền Trump • Phong trào dân túy ở Mỹ • Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung • Ngoại trưởng William H. Seward và nền ngoại giao Hoa Kỳ 

Kinh tế - Xã hội:

  • NGUYỄN TUẤN MINH: Triển vọng kinh tế Mỹ.
  • LÊ THỊ VÂN NGA: Ảnh hưởng từ biện pháp thuế quan của chính quyền Trump đối với kinh tế Mỹ.

Chính trị - Luật:

  • PHẠM HỒNG DIÊN: Trưng cầu ý dân ở Mỹ và một số nước trên thế giới, hàm ý cho Việt Nam.
  • LÊ LAN ANH: Phong trào dân túy trong nền chính trị Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Quan hệ Quốc tế:

  • NGUYỄN HÀ TRANG: Việt Nam trong tầm nhìn chiến lược mới của chính quyền Donald Trump.
  • LÒ THỊ PHƯƠNG NHUNG - NGUYỄN MAI PHƯƠNG: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: nguyên nhân và tác động tới kinh tế thế giới.

Văn hóa - Lịch sử:

  • NGUYỄN DUY NAM: Những đóng góp của William H. Seward (1801-1872) đối với nền ngoại giao Hoa Kỳ nửa sau thế kỷ XIX.

 

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay