Số tháng 04/2019 (253)

16/05/2019
• Hàn Quốc trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương • Chiến lược Châu Phi dưới thời Tổng thống Donald Trump • Hàng rào phi thuế quan với hàng thủy sản • Vấn đề đất đai ở Brazil • Mối quan hệ đảng chính trị - nhóm lợi ích ở Mỹ hiện nay • Chính sách hạn chế và độc quyền thương mại Manila Galleon 

Quan hệ Quốc tế:

  • PHẠM QUÝ LONG: Hàn Quốc trong chính sách xoay trục và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.
  • LÊ HẢI BÌNH: Chiến lược Châu Phi của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và vấn đề cạnh tranh Mỹ - Trung tại Châu Phi.

Kinh tế - Xã hội:

  • NGUYỄN BÌNH DƯƠNG: Rào cản phi thuế quan của Mỹ đối với hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam và một số hàm ý chính sách.
  • TRẦN PHAN HIẾU: Vấn đề đất đai trong công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Brazil và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Chính trị - Luật:

  • PHAN DUY ANH: Mối quan hệ đảng chính trị - nhóm lợi ích trong chu trình chính sách công ở Mỹ hiện nay.

Văn hóa - Lịch sử:

  • TRẦN THỊ QUẾ CHÂU: Chính sách hạn chế và độc quyền thương mại Manila Galleon của Tây Ban Nha (1593-1815).

 

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay