Số tháng 06/2019 (255)

16/07/2019
• Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương • Quan hệ Mỹ - EU • Sáng kiến hạ nguồn Mekong • ASEAN trong chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương • Quốc hội và chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời Trump • Quản trị đại học ở Mỹ • Thông tin

Quan hệ Quốc tế:

  • NGUYỄN KỲ SƠN: Đánh giá quá trình triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.
  • NGUYỄN NHÂM: Mỹ khó bề từ bỏ lợi ích ở châu Âu.

Chính trị - Luật:

  • BÙI HẢI ĐĂNG - LỤC MINH TUẤN: ASEAN trong chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới dưới thời Tổng thống D. Trump.
  • HOÀNG ANH - TRÌ TRUNG: Quốc hội và chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.

Kinh tế - Xã hội:

  • LÊ TRUNG KIÊN: Sáng kiến hạ nguồn Mekong: Tiến trình hợp tác, các nhân tố thúc đẩy và hàm ý chính sách với Việt Nam.

Văn hóa - Lịch sử:

  • TRẦN VĂN CƯỜNG - ĐẶNG HÙNG LINH: Quản trị đại học tại các trường đại học công lập ở Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Thông tin:

  • Vấn đề nhập cư của Hoa Kỳ.

 

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay