Số tháng 07/2019 (256)

16/08/2019
• Hai năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Trump • ASEAN và Việt Nam trong chiến lược mới của Mỹ • Thương mại Việt - Mỹ • Xung đột thương mại Mỹ - Trung • Châu Âu và cuộc Nội chiến Mỹ • Khủng hoảng di cư • Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương • Thông tin 

Chính trị - Luật:

  • LÊ THỊ THU: Đánh giá hai năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên phương diện chính trị.

Quan hệ Quốc tế:

  • NGUYỄN HUY HOÀNG - TRẦN XUÂN HIỆP: ASEAN và Việt Nam trong chiến lược của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
  • NGUYỄN LAN HƯƠNG: Địa chính trị trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Kinh tế - Xã hội:

  • LÊ VIẾT HÙNG: Thương mại Việt - Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
  • LÊ VĂN TUYÊN: Khủng hoảng di cư vào Mỹ và châu Âu: Một số nguyên nhân và giải pháp.

Văn hóa - Lịch sử:

  • ĐỖ THỊ DIỆU NGỌC: Xung đột thương mại Mỹ - Trung: Từ góc nhìn lịch sử và hàm ý cho Việt Nam.
  • NGUYỄN DUY NAM: Ứng xử của một số cường quốc châu Âu đối với cuộc Nội chiến Mỹ (1861-1865).

Thông tin:

  • Quan hệ giữa Nga với các nước Mỹ Latinh và Caribbean.