Số tháng 08/2019 (257)

16/09/2019
• Vấn đề hạt nhân Triều Tiên • Chính sách nhập cư thời Trump • Các rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế • Thể chế hóa hội nhập MERCOSUR • Người bản địa Canada • Người Mỹ gốc Phi thời kỳ tái thiết (1863-1877) • Đối ngoại nhân dân trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam

Quan hệ Quốc tế:

  • LỘC THỊ THỦY: Sự điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
  • PHẠM THỊ THU HUYỀN: Tác động của chính sách nhập cư thời kỳ Chính quyền Donald Trump đến người nhập cư.

Chính trị - Luật:

  • NGUYỄN VĂN ĐÁP: Quá trình thể chế hóa hội nhập nội khối MERCOSUR

Văn hóa - Lịch sử:

  • TRẦN PHAN HIẾU: Sự vận động quan hệ đất đai của cộng đồng người bản địa ở Canada và hàm ý chính sách cho Việt Nam.
  • NGUYỄN THỊ BÍCH: Trải nghiệm hiện thực tự do của người Mỹ gốc Phi thời kỳ tái thiết (1863-1877).

Kinh tế - Xã hội:

  • TRẦN MINH NGUYỆT: Xu hướng, tác động và biện pháp ứng phó của Việt Nam đối với các rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế.
  • PHÙNG THỊ HỒNG VÂN: Đối ngoại nhân dân trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.