Số tháng 09/2019 (258)

16/10/2019
• Phản ứng của Mỹ với chiến lược “Made in China 2025” • Quan hệ Việt - Mỹ • Sở hữu và kiểm soát súng đạn • Ảnh hưởng của Luật việc làm và cắt giảm thuế • Hội nhập khu vực Mỹ Latinh • Hàng rào kỹ thuật thương mại

Quan hệ Quốc tế:

  • NGUYỄN THỊ HẢI YẾN: Phản ứng của Mỹ đối với chiến lược “Made in China 2025” và hàm ý chính sách cho Việt Nam.
  • LÊ LAN ANH: Hội nhập khu vực Mỹ Latinh: Thực trạng và triển vọng.

Chính trị - Luật:

  • NGUYỄN ANH HÙNG: Sở hữu và kiểm soát súng đạn trong xã hội Hoa Kỳ.
  • NGUYỄN HÀ TRANG: Quan hệ Việt - Mỹ: Phân tích từ một số khía cạnh lợi ích.

Kinh tế - Xã hội:

  • NGUYỄN MINH TUẤN: Ảnh hưởng của luật việc làm và cắt giảm thuế đến kinh tế - xã hội Mỹ.
  • LÊ THỊ MỸ NGỌC: Ảnh hưởng từ hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Mỹ đối với hàng nông - thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.
  • ĐINH CÔNG HOÀNG: Triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam - Israel.

 

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay