Số tháng 10/2019 (259)

16/11/2019
• Kinh tế Mỹ năm 2019 và triển vọng năm 2020 • Quan hệ thương mại Mỹ - Mỹ Latinh thời gian gần đây • Vấn đề nhập cư trong chính trị Mỹ hiện nay • Những lợi ích chiến lược trong quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ • Chính sách đối với Nga của Tổng thống Donal Trump • Tiếp cận một số quan điểm trong nghiên cứu văn hóa chính trị Canada • Sự khác biệt về lao động và phương pháp quản lý giữa các công ty Mỹ và Nhật Bản

Kinh tế - Xã hội:

  • NGUYỄN BÌNH GIANG - NGUYỄN THỊ HỒNG NGA: Kinh tế Mỹ năm 2019 và triển vọng năm 2020.
  • VŨ ĐĂNG LINH: Quan hệ thương mại Mỹ - Mỹ Latinh thời gian gần đây.

Chính trị - Luật:

  • LÊ THỊ THU: Vấn đề nhập cư trong chính trị Mỹ hiện nay.

Quan hệ Quốc tế:

  • LÊ KHƯƠNG THÙY: Những lợi ích chiến lược trong quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ.
  • VŨ THỊ HƯNG: Chính sách đối với Nga của Tổng thống Donald Trump.

Văn hóa - Lịch sử:

  • NGUYỄN KHÁNH VÂN: Tiếp cận một số quan điểm trong nghiên cứu văn hóa chính trị Canada.
  • TRƯƠNG MINH ĐỨC: Sự khác biệt về lao động và phương pháp quản lý giữa các công ty Mỹ và Nhật Bản.

 

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay