Số tháng 9/2015 (210)

30/09/2015
Xu hướng đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam • Chính sách của Mỹ đối với tranh chấp ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang (2009-2014) • Những đặc trưng của nền chính trị Venezuela dưới thời Chavez • Tính thực dụng trong quan hệ an ninh - chính trị Nhật - Mỹ những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Quan hệ Quốc tế:

 

• PHẠM CAO CƯỜNG: Nhìn lại "nhân tố Mỹ" trong tiến trình thiết lập diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

 

• TRẦN NAM TRUNG: Xu hướng đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam.

 

Chính trị - Luật:

 

• TRỊNH THỊ ĐỊNH: Chính sách của Mỹ đối với tranh chấp ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang (2009-2014).

 

• NGUYỄN KHÁNH VÂN: Những đặc trưng của nền chính trị Venezuela dưới thời Chavez.

 

 Văn hoá - Lịch sử:

 

• HOÀNG THỊ HẢI YẾN: Tính thực dụng trong quan hệ an ninh - chính trị Nhật - Mỹ những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

 

• NGUYỄN THỦY TIÊN: Tư duy phản biện của John Dewey và những ảnh hưởng đến giáo dục.

 

Kinh tế - Xã hội:

 

• LÊ THỊ VÂN NGA: Thực trạng ngân sách của Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống George W. Bush.

 

• PHẠM VĂN HIẾU: Thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2009-2013: Thực trạng và giải pháp.

 

Thông tin:

 

• Tác động của TPP đối với Mỹ Latinh.