Số tháng 10/2015 (211)

30/10/2015
Hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) của Cuba: Những điểm tương đồng với Việt Nam và một vài gợi suy cho chiến lược phát triển • Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của các nước Mỹ Latinh sau khủng hoảng • Quan hệ Mỹ - Ấn Độ dưới thời Tổng thống Obama

Kinh tế - Xã hội:  

 

ĐÀO THANH TRƯỜNG: Hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) của Cuba: Những điểm tương đồng với Việt Nam và một vài gợi suy cho chiến lược phát triển.

 

TÔ HIẾN THÀ - ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của các nước Mỹ Latinh sau khủng hoảng.  

 

Quan hệ quốc tế: 

 

LÊ THỊ THU: Quan hệ Mỹ - Ấn Độ dưới thời Tổng thống Obama. 

 

NGÔ MẠNH HÙNG: Hoạt động quân sự của Mỹ, NATO và tác động đến cục diện an ninh khu vực châu Âu thời gian gần đây.         

 

Chính trị - Luật:   

 

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG: Quá trình hàn lâm hóa của chủ nghĩa nữ quyền hiện đại ở Mỹ: Một chặng đường đầy chông gai.       

 

TRẦN VĂN DUY: Thực hiện pháp luật về quản lý lao động ở doanh nghiệp vừa và nhỏ khi gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

 

Văn hoá - Lịch sử:   

 

HOÀNG THỊ HỒNG NGA: Vài nét về lịch sử đại học cộng đồng ở Hoa Kỳ và sự du nhập vào Việt Nam (1970-1975).

   

QUÁCH HOÀNG CÔNG - LÊ VĂN TÙNG: Giáo dục đa văn hóa và ý nghĩa hiện thời của nó.