Số tháng 11/2015 (212)

30/11/2015
• 20 năm quan hệ Việt - Mỹ: Lĩnh vực chính trị và an ninh quân sự. • Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Cuba dưới thời Chủ tịch Raul Castro từ năm 2006 đến nay • Nhân tố Trung Quốc" trong liên minh chiến lược Mỹ - Australia • Quan hệ an ninh quân sự Mỹ - ASEAN dưới thời Tổng thống Barack Obama • NGUYỄN TUẤN MINH: TPP và triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ • Xu hướng phát triển của kinh tế thế giới

Chính trị - Luật:

 

• LÊ KHƯƠNG THÙY: 20 năm quan hệ Việt - Mỹ: Lĩnh vực chính trị và an ninh quân sự.

 

• LỘC THỊ THỦY: Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Cuba dưới thời Chủ tịch Raul Castro từ năm 2006 đến nay.

 

Quan hệ quốc tế:

 

• PHẠM CAO CƯỜNG: "Nhân tố Trung Quốc" trong liên minh chiến lược Mỹ - Australia.

 

• VŨ THỊ HƯNG: Quan hệ an ninh quân sự Mỹ - ASEAN dưới thời Tổng thống Barack Obama.

 

 Kinh tế - Xã hội:

 

• NGUYỄN TUẤN MINH: TPP và triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

• LƯU NGỌC TRỊNH - TRẦN THỊ THU HÀ: Xu hướng phát triển của kinh tế thế giới.

 

Thông tin:

 

• Trung Quốc tăng cường sự hiện diện tại Mỹ Latinh trong chuyến thăm 4 nước của Thủ tướng Lý Khắc Cường.