Số tháng 12/2015 (213)

30/12/2015
Quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Brazil: Hướng tới một Hiệp định thương mại tự do song phương • Thực trạng và xu hướng phát triển quan hệ kinh tế Mỹ - Trung • Định hình chiến lược toàn cầu của Mỹ trong thời kỳ Tổng thống Obama • Quan hệ Mỹ - Trung nhiệm kỳ đầu của Chính quyền Obama • Những tác động từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với ngành dệt của Mỹ • Một số biện pháp hỗ trợ thất nghiệp và trợ cấp xã hội của Chính quyền Obama thời kỳ suy thoái kinh tế • Một số biện pháp thúc đẩy năng lượng sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng dưới thời Tổng thống Obama • Triển vọng ngân sách của Chính phủ Mỹ 2015-2025.
Quan hệ quốc tế:
 
CÙ CHÍ LỢI: Quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Brazil: Hướng tới một Hiệp định thương mại tự do song phương.
 
LÊ THỊ THU: Thực trạng và xu hướng phát triển quan hệ kinh tế Mỹ - Trung.
 
Chính trị - Luật:
 
NGUYỄN NHÂM: Định hình chiến lược toàn cầu của Mỹ trong thời kỳ Tổng thống Obama.
 
NGUYỄN LAN HƯƠNG: Quan hệ Mỹ - Trung nhiệm kỳ đầu của Chính quyền Obama.
 
NGUYỄN VĂN QUANG: Những tác động từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với ngành dệt của Mỹ.
 
Kinh tế - Xã hội:
 
LÊ THỊ THU HẰNG: Một số biện pháp hỗ trợ thất nghiệp và trợ cấp xã hội của Chính quyền Obama thời kỳ suy thoái kinh tế.
 
ĐỖ VŨ HƯNG: Một số biện pháp thúc đẩy năng lượng sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng dưới thời Tổng thống Obama.
 
LÊ THỊ VÂN NGA: Triển vọng ngân sách của Chính phủ Mỹ 2015-2025.
 
Thông tin:
 
Nhìn lại một số sự kiện quan trọng của thế giới năm 2015.
 
Quan hệ thương mại giữa EU và một số nước Mỹ Latinh trong những năm gần đây.