Số tháng 2/2016 (215)

15/03/2016
• Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN • Quan hệ Mỹ - Pakistan • Chính sách thương mại quốc tế • Chính sách tiền tệ của Fed sau khủng hoảng • Nhóm lợi ích truyền thông • Quan hệ Mỹ - Campuchia • Quá trình xác lập chủ quyền của Mỹ (1867-1899)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII:

 

· NGUYỄN THÀNH CÔNG: Tăng cường hội nhập quốc tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Quan hệ Quốc tế:

 

· NGUYỄN TUẤN MINH: Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ - ASEAN.

 

NGUYỄN KHÁNH VÂN: Quan hệ Mỹ - Pakistan sau sự kiện 11/9.

 

Kinh tế - Xã hội:

 

· NGUYỄN NHƯ BÌNH: Khái quát về chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.

 

· VŨ BÁ THỂ: Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và chính sách tiền tệ sau khủng hoảng.

 

Chính trị - Luật:

 

· PHAN DUY ANH: Sức mạnh của các nhóm lợi ích truyền thông trong nền chính trị Mỹ hiện đại.

 

· ĐÀO ĐÌNH KỲ: Quan hệ Mỹ - Campuchia trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

 

Văn hóa - Lịch sử:

 

· LÊ THÀNH NAM: Những nhân tố dẫn tới quá trình xác lập chủ quyền thành công của nước Mỹ đối với một số lãnh thổ ở Thái Bình Dương (1867-1899).