Số tháng 3/2016 (216)

25/04/2016
• Quan hệ Mỹ - Ấn Độ • Hợp tác Mỹ - ASEAN • Hoạt động nghiên cứu và phát triển của TNCs Mỹ • Thuế thu nhập cá nhân • Nước Mỹ năm 2015 • Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông • Phát triển công nghiệp văn hóa • Thông tin

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII:

 

· NGUYỄN HOÀNG HIỂN: Nhận thức về phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

 

Quan hệ Quốc tế:

 

· NGUYỄN VĂN LỊCH - NGUYỄN DUY VIỆT: Quan hệ Mỹ - Ấn Độ trong năm 2015.

 

· LUẬN THÙY DƯƠNG: Con đường phía trước của hợp tác Mỹ - ASEAN nhìn từ hội nghị thượng đỉnh Sunnylands.

 

Kinh tế - Xã hội:

 

· HOÀNG THỊ XUÂN: Đầu tư trực tiếp gắn với hoạt động nghiên cứu và phát triển của công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ.

 

· NGUYỄN THỊ NGA - NGUYỄN THANH XUÂN: Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông của Mỹ và bài học kinh nghiệm từ mô hình hợp tác công - tư.

 

Chính trị - Luật:

 

· ĐẶNG VĂN DÂN: Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế thu nhập cá nhân tại Mỹ và hàm ý cho Việt Nam.

 

· LÊ LAN ANH: Nước Mỹ năm 2015.

 

Văn hóa - Lịch sử:

 

· NGUYỄN THỊ PHAN THU - ĐỖ QUANG THIỀU: Kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa ở Mỹ và một số nước Châu Á.

 

Thông tin:

 

· Triển vọng sau bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba.

 

· Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ tới Cuba.