Số tháng 4/2016 (217)

30/05/2016
• Cải tổ kinh tế Mỹ sau khủng hoảng tài chính • Thâm hụt thương mại • Khu vực dịch vụ • Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nhật Bản • Kinh tế Mỹ năm 2015 • Thuế giá trị gia tăng • Hoạt động thương mại ở Mỹ Latinh

Số tháng 5/2016 (218)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII:

· TÔ HIẾN THÀ - VŨ THU TRANG: Mục tiêu và vai trò xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kinh tế - Xã hội:

· CÙ CHÍ LỢI: Kinh tế Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính: Cải cách và điều chỉnh cơ cấu.

· NGUYỄN NGỌC MẠNH: Khu vực dịch vụ của Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính 2008

· ĐỒNG THỊ THÙY LINH: Kinh tế Mỹ năm 2015: Thực trạng và triển vọng

Quan hệ Quốc tế:

· TRẦN THIỆN THANH: Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nhật Bản giai đoạn 1952-1971.

· NGUYỄN MINH TUẤN: Thâm hụt thương mại và điều chỉnh chính sách thương mại của Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính 2008.

Văn hóa - Lịch sử:

· PHẠM THỊ THANH HUYỀN: Hoạt động thương mại của Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh trong giai đoạn độc quyền (1516-1765).

Chính trị - Luật:

· TRẦN MẠNH DŨNG - NGUYỄN HÀ LINH: Một số quan điểm về thuế giá trị gia tăng ở Mỹ.

Thông tin:

· Đại hội lần thứ VII Đảng Cộng sản Cuba.