Số tháng 6/2016 (219)

30/07/2016
• Việt Nam gia nhập TPP • Quy định về an toàn thủy sản • Các vấn đề xã hội Mỹ trước bầu cử tổng thống 2016 • Hợp tác chống ma túy • Chủ nghĩa tự do • Phân xử bằng phương thức trọng tài • Biển Caspian và quan hệ Mỹ - Nga • Thông tin 

Kinh tế - Xã hội:

· LÊ XUÂN SANG: Việt Nam gia nhập TPP: Cơ hội, thách thức và định hướng chính sách.

· TRẦN MINH NGUYỆT: Một số quy định về an toàn thủy sản tại Hoa Kỳ hiện nay.

Chính trị - Luật:

· LÊ THỊ THU HẰNG: Một số vấn đề xã hội Mỹ trước bầu cử Tổng thống 2016

· HOÀNG ANH TUYÊN: Đánh giá cơ chế "xác nhận" hợp tác chống ma túy của Hoa Kỳ.

Văn hóa - Lịch sử:

· TRỊNH SƠN HOAN: Chủ nghĩa tự do và những biểu hiện của nó trong xã hội Mỹ.

· DƯƠNG QUANG HIỆP: Phân xử bằng phương thức trọng tài trong quan hệ Mỹ - Anh những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Quan hệ Quốc tế:

· NGUYỄN THÙY DƯƠNG: Biển Caspian trong lợi ích của Mỹ - Nga.

Thông tin:

· Mỹ Latinh hiện nay