Giới thiệu Tạp chí Châu Mỹ ngày nay

02/01/2014
Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay là tạp chí khoa học nghiên cứu, phát hành 1 tháng 1 số, thuộc Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tạp chí giới thiệu các công trình và kết quả nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài nước trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quan hệ quốc tế, chính trị - luật pháp, văn hóa - lịch sử của các quốc gia châu Mỹ. Những kết quả nghiên cứu này góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nướ

Địa chỉ giao dịch:

Phòng Biên tâp - Trị sự Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay

P1101, Tầng 11, Số 1 Liễu Giai

ĐT: 04 62730 481(Máy lẻ: 1101)

 

II. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS. TS. Cù Chí Lợi - Tổng Biên tập

GS. TS. Nguyễn Thiết Sơn

TS. Bùi Phương Lan

TS. Nguyễn Kim Anh

TS. Lê Khương Thùy

TS. Nguyễn Tuấn Minh

TS. Nguyễn Ngọc Mạnh - Thư ký Tòa soạn

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay