Thể lệ gửi bài

31/08/2016

1.      Bài viết trước khi gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Châu Mỹ chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào. Tác giả bài viết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, xuất xứ tài liệu trích dẫn.

 

2.      Bài viết đảm bảo nội dung nghiên cứu, có phần đặt vấn đề, kết luận, có tài liệu tham khảo.

 

3.      Bài viết không quá 7.000 từ, được định dạng thống nhất theo: font chữ Times New Roman; giãn cách dòng 1,2 (Multi); cỡ chữ 13; trên khổ giấy A4; lề trên 3cm, lề dưới 3cm, lề trái 3cm, lề phải 2,5cm.

 

4.      Bài viết phải kèm theo tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt. Tóm tắt không quá 10 dòng đánh máy, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp của bài viết. Từ khóa cụ thể, liệt kê 3 đến 5 đơn vị.

 

5.      Tên riêng, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên gốc, không phiên âm sang tiếng Việt.

 

6.      Các hình vẽ, bảng, biểu và đồ thị trong bài viết không sử dụng dưới dạng chỉ thị bằng màu sắc.

 

7.      Phần tài liệu tham khảo là các tài liệu sách, báo, tạp chí, được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên tác giả và ghi theo thứ tự như sau:

 

- Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo: Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành (năm xuất bản), Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản. Ví dụ:  

 

1. Trần Thừa (1999), Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

 

2. Boulding K.E (1995), Economic Analysis, Hamish Hamilton, London

 

3. Grace B (1988), A history of the world, NJ: Princeton University Press, Princeton.

 

- Đối với các tài liệu là bài báo: Tên tác giả (năm xuất bản), "Tên bài báo", Tên tạp chí (số), Số trang (từ trang-đến trang). Ví dụ:

 

Nguyễn Anh (2002), Du lịch biển. Tạp chí Khoa học xã hội, số 10, tr 25-35

 

- Đối với nguồn tin trên Intemet: Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên tài liệu tham khảo, <đường dẫn để tiếp cận tài liệu đó>,  Ví dụ:

 

Nguyễn Trần Bạt (2009), Cải cách giáo dục Việt Nam,

 

<http://www.chungta.com/Desktop.aspx/chungtasuyngam/giaoduc/cai_cach_giao_duc_Viet_Nam/>,  

 

Anglia Ruskin University. Havard system of Referencing Guide. [online] Available at: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/havard.htm

 

8.       Bài viết sẽ được biên tập theo yêu cầu của Tạp chí. Trong trường hợp cần thiết, Tạp chí sẽ trao đổi với tác giả.

 

9.      Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng rõ ràng, đúng theo quy định. Bài không sử dụng, Tòa soạn không trả lại bản thảo.

 

10.     Bài viết được gửi trực tiếp đến Tòa soạn (kèm bản mềm) hoặc gửi qua email, ghi rõ: họ và tên, học hàm, học vị, chức vụ, địa chỉ liên lạc, điện thoại, E-mail, số CMT nhân dân, hoặc mã số thuế của tác giả để tòa soạn tiện liên hệ khi cần thiết.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

TÒA SOẠN TẠP CHÍ CHÂU MỸ NGÀY NAY

Các tin cũ hơn