Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

06/10/2020
Ngày 04/8/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có Công văn số 1160/KHXH-TCCB về việc báo cáo cơ cấu, số lượng và nhu cầu thăng hạng viên chức hành chính năm 2020. Ngày 23/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 4991/KH-BNV tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

Nội dung chi tiết, kính mời mọi người truy cập văn bản đính kèm bên dưới.

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam