Kết quả cuộc khảo sát "Thái độ Xã hội về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ" năm 2020

03/07/2020
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Viện nghiên cứu Châu Mỹ đã tổ chức hội thảo "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 25 năm hợp tác và phát triển". Trong hội thảo này, Viện nghiên cứu Châu Mỹ đã công bố kết quả cuộc khảo sát về "Thái độ Xã hội về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ" trong năm 2020. (chi tiết xem file đính kèm)

PGS.TS. Cù Chí Lợi

Viện nghiên cứu Châu Mỹ