Tìm kiếm
Số tháng 06/2020 (267)

Số tháng 06/2020 (267)

Trụ sở tòa soạn: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

ISSN:

Nguồn: Viện NC Châu Mỹ

• Hợp tác an ninh và nâng tầm quan hệ Việt - Mỹ trong bối cảnh mới. • Nhìn lại hợp tác giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ sau 25 năm bình thường hóa quan hệ. • Luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ: Rào cản pháp lý trong hoạt động thương mại của Việt Nam tại Hoa Kỳ. • Một số đánh giá về chính sách cải cách thuế của chính quyền tổng thống Donal Trump. • Các nhân tố tác động tới tăng trưởng của năng suất nhân tố tổng hợp tại Việt Nam. • Sự trao đổi Columbus và dịch bệnh ở tân thế giới thế kỷ XVI.
Số tháng 05/2020 (266)

Số tháng 05/2020 (266)

Trụ sở tòa soạn: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

ISSN:

• Triển vọng kinh tế Mỹ sau đại dịch Covid-19. • Triển vọng mở rộng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. • 60 năm hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cuba. • Quan hệ Mỹ - Nga dưới thời Tổng thống Donald Trump. • “Chiến tranh lạnh kiểu mới” trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc hiện nay. • Nguyên nhân tác động đến phân cực chính trị ở Mỹ từ góc độ thể chế. • Nhìn lại hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ sau 25 năm bình thường hóa quan hệ.
Số tháng 04/2020 (265)

Số tháng 04/2020 (265)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

• Chính sách đối ngoại của Mỹ trong những năm đầu cầm quyền của Tổng thống Donald Trump. • Quan hệ Mỹ - Triều dưới thời Tổng thống Donald Trump. • Thực trạng và chính sách di dân đối với các sắc tộc ở Brazil. • Vai trò của năng lượng tái tạo đối với an ninh lưới điện quốc gia và an ninh quốc phòng của Mỹ. • Nhận thức về tự do của nước Mỹ - tiếp cận từ lịch sử. • Tính độc lập của chính quyền tiểu bang Hoa Kỳ. • Việt Nam - Hoa Kỳ: những thăng trầm trong quan hệ hai nước.
Số tháng 03/ 2020 (264)

Số tháng 03/ 2020 (264)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG TRÀ (TEA PARTY) TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ HIỆN NAY VÀ CUỘC TRANH CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2020 • CẠNH TRANH MỸ - TRUNG: TIẾP CẬN BẢN CHẤT VÀ THỰC TIỄN • CHỦ NGHĨA DÂN TUÝ DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG DONALD TRUMP • TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA MỸ Ở CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG NHIỆM KỲ ĐẦU CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP • VIỆT NAM SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CPTPP: NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI • MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HÀNG MÂY, TRE ĐAN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM • VỀ CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ •
Số tháng 02/ 2020 (263)

Số tháng 02/ 2020 (263)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG QUỐC TỚI VIỆT NAM • TÁC ĐỘNG CỦA NHÂN TỐ MỸ ĐỐI VỚI AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY • VIỆT NAM TRONG CHIẾN LƯỢC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC • QUAN HỆ TRUNG - MỸ TỪ KHI NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA THÀNH LẬP ĐẾN NAY • NGOẠI GIAO VĂN HÓA HOA KỲ GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 2008: NHẬN THỨC VÀ TRIỂN KHAI • QUAN HỆ THƯƠNG MẠI NGOẠI KHỐI CỦA MERCOSUR TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY •
Số tháng 01/ 2020 (262)

Số tháng 01/ 2020 (262)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

QUAN HỆ MỸ - TRUNG 2009-2019: DIỄN BIẾN VÀ TÁC ĐỘNG • MỘT SỐ MÂU THUẪN, NHƯỢNG BỘ VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG LIÊN MINH MỸ - HÀN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NAY • KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ • CÔNG NGHỆ 5G - NHÂN TỐ THÚC ĐẨY SỰ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Ở KHU VỰC MỸ LATINH • KINH TẾ VIỆT NAM TRONG CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG • VẤN ĐỀ TÌM KIẾM ĐỒNG MINH TRONG CÁCH MẠNG MỸ (1775-1783) QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG ÁN ĐẶT RA •
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn