Tìm kiếm

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến cạnh tranh địa chiến lược

05/12/2023

TS. Lộc Thị Thủy ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2022

250

TS.Lộc Thị Thuỷ

Từ lịch sử đến hiện tại, Châu Âu- Đại Tây Dương luôn được coi là địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng truyền thống giữa các nước lớn toàn cầu và nước lớn khu vực nhằm thể hiện sức mạnh, vị thế và tham vọng chính trị đối với các đối tác và đối thủ của mình. Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 xuất hiện, bùng phát, diễn biến phức tạp đã làm trầm trọng và sâu sắc hơn nữa cạnh tranhh địa chính trị, chiến lược giữa các nước lớn có ảnh hưởng ở khu vực, nhất là giữa các nước thuộc EU, Nga, Mỹ và Trung Quốc. Bởi đại dịch Covid-19 đã góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức, thói quên, hành vi của chính phủ, người dân tất cả các nước trên thế giới, nhất là đối với các nước phương tây, nơi vốn quen với sự tự do cá nhân, đề cao quyền con người hơn là các giá trị của tập thể, cộng đồng, lợi ích quốc gia dân tộc. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng đã góp phần làm suy giảm sức mạnh tổng hợp của các nước lớn toàn cầu, khu vực. Do đó, các nước này đã phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận cũng như điều chỉnh chính sách theo hướng: gia tăng ảnh hưởng, mở rộng hợp tác với bên ngoài để biến khó khăn, thách thức trong nước thành cơ hội nhằm củng cố vị thê, địa vị nước lớn toàn cầu của mình, điều mà các nước này đã từng làm trong cuộc đại suy thoái thời kỳ 1929-1930 hay sau khi chiến tranh lạnh kết thúc.

Covid-19; cạnh trạnh địa chiến lược

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn