Tìm kiếm

Các Công Ty Xuyên Quốc Gia: Khái Niệm - Đặc Trưng Và Những Biểu Hiện Mới

11/08/2013

Nguyễn Thiết Sơn ;

Nxb Khoa học Xã hội ;

2003

690

Cuốn sách này là một phần quan trọng của đề tài khoa học cấp nhà nước KHXH.06.05, thuộc chương trình KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản hiện đại”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước xếp loại suất sắc.

14,5x20,5cm

 

 

Mục đích chủ yếu của cuốn sách này là nghiên cứu làm rõ bản chất, đặc điểm và vai trò của các công ty xuyên quốc gia, đề xuất những giải pháp, đối sách của nước ta nhằm thu hút các công ty xuyên quốc gia vào hoạt động, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

 

Với mục đích như vậy, đối tượng nghiên cứu được tập trung vào các công ty xuyên quốc gia có quy mô lớn của các nước và khu vực phát triển như Mỹ, Nhật, Tây Âu. Ngoài ra, để có được những kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam, trong sách còn trình bày một số đặc điểm chính của các công ty xuyên quốc gia của các nền kinh tế công nghiệp mới Châu Á (NIE).

 

Nội dung của cuốn sách tập trung trình bày những khái niệm và định nghĩa theo tiến trình phát triển của các công ty xuyên quốc gia; nguồn gốc, bản chất và đặc điểm, đặc trưng hoạt động; vai trò và tác động của các công ty xuyên quốc gia thông qua việc trình bày hoạt động thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, phát triển R – D và chuyển giao công nghệ của các công ty xuyên quốc gia, đặc biệt là hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Mỹ, Nhật, Tây Âu và các NIE châu Á. Nội dung về chính sách của Việt Nam đối với các công ty xuyên quốc gia được trình bày qua hai phần quan trọng: hoạt động của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam, những đặc điểm và tác động của chúng; chính sách và định hướng chính sách quan hệ đối với các công ty xuyên quốc gia.

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn