Tìm kiếm

Chính sách kinh tế Mỹ dưới thời Bill Clinton

20/08/2013

Vũ Đăng Hinh ;

Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia ;

2002

1

Ấn phẩm gồm 8 chương: Chương 1 Những vấn đề kinh tế phức tạp của nước Mỹ đầu những năm 1990 Chương 2 Những quan điểm giải quyết các vấn đề kinh tế đầu những năm 1990 Chương 3 Chính sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế Mỹ Chương 4 Chính sách khoa học công nghệ Chương 5, Chính sách tài chính tiền tệ Chương 6, Chính sách thương mại Chương 7, Chính sách phát triển nguồn nhân lực Chương 8, Chính sách phát triển sơ sở hạ tầng

Chương 1 Những vấn đề kinh tế phức tạp của nước Mỹ đầu những năm 1990

1, Sự lão hóa của cơ cấu kinh tế

2,Thâm hụt cán cân thương mại triền miên

3, Thâm hụt ngân sách tăng và nợ nhà nước ngày một nhiều

4, Tình trạng mất các việc làm có thu nhập cao ngày một tăng

5, Phá sản tăng mạnh

6, Sự khủng hoảng niềm tin vào vị trí siêu cường

Chương 2 Những quan điểm giải quyết các vấn đề kinh tế đầu những năm 1990

1, Xác định nguyên nhân của tình trạng “suy thoái”

2, Quan điểm phát triển của kinh tế trước thời kỳ Clinton

3. Quan điểm giải quyết những vấn đề kinh tế dưới thời Clinton

Chương 3 Chính sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế Mỹ

1, Những điều chỉnh trong những năm 1980

2, Những điều chỉnh cơ cấu kinh tế dưới thoài Clinton

a, Tiếp tục nâng cấp các ngành có sức cạnh tranh yếu hơn các đối thủ Nhật Bản và Tây Âu

b, Dân sự hóa một phần hoạt động của các ngành công nghiệp quân sự

c, Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mới

3, Những kết quả điều chỉnh cơ cấu

a, Lành mạnh hóa cơ cấu kinh tế và hình thành cơ cấu kinh tế mới

b, Việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế đã làm tăng thêm việc làm cho xã hội

Chương 4 Chính sách khoa học công nghệ

1, Vài nét về chính sách phát triển khoa học công nghệ trước Cliton

2, Chính sách phát triển khoa hcoj kỹ thuật dưới thời Clinton

3, Những đánh giá về chính sách khoa học-công nghệ

Chương 5, Chính sách tài cính tiền tệ

1, Vài nét về chính sách tài chính tiền tệ truyền thống của Mỹ

2, Những điều chỉnh chính sách tài chính tiền tệ của Mỹ những năm 1990

Chương 6, Chính sách thương mại

1, Chính sách tự do hóa thương mại trước Clinton

2, Chính sách thương mại thời kỳ Clinton

a, Đẩy mạnh đàm phán để đạt được các hiệp định thương mại

b, Gắn viện trợ, tín dụng với việc mở rộng xuất khẩu và đầu tư

c, Tạo thêm điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ tăng khả năng cạnh tranh và khai thác thị trường

d, Đóng góp của chính sách tự do hóa thương mại đối với phát triển và những vấn đề đặt ra

Chương 7, Chính sách phát triển nguồn nhân lực

1, Những vấn đề đặt ra đối với nguồn lao động Mỹ đầu những năm 1990

a, Tình trạng mất việc làm trong ngành chế tạo

b, Đưa những người đến độ tuổi lao động gia nhập thị trường lao động

c, Sự bất cập của lực lượng lao động trước nhu cầu mới

2, Các hướng giải quyết

a, Đào tạo lại lực lượng lao động

b, Tăng cường hỗ trợ cho việc đào tạo lực lượng lao động mới

c, Các chính sách hỗ trợ việc làm cho người lực lượng lao động mới

d, Chính sách sử dụng nguồn lao động nhập cư có tay nghề cao

3, Những ghi nhận về kết quả tác động của chính sách

Chương 8, Chính sách phát triển sơ sở hạ tầng

1, Tham gia trực tiếp vào công tác phát triển cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực

a, Xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia

b, Nâng cấp giao thông vận tải

c, Phát triền các vùng và cộng đồng

d, Phát triển hạ tầng ngành năng lượng

2, Sửa chữa các quy định nhằm tăng cường cạnh tranh

3, Bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu

Kết luận

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn