Tìm kiếm

Cuba đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc trong bối cảnh mưới

07/03/2020

TS. Lộc Thị Thủy ;

Khoa học xã hội ;

2020

237

Cuba là một quốc gia xã hội chủ nghĩa duy nhất ở Tây bán cầu, nằm ngay sát là đế quốc Mỹ, những vẫn tồn tại và đứng vững, bất chấp sự chống phá quyết liệt. Mặt khác, cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba luôn gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, với nghĩa vụ quốc tế cao đẹp; các chính sách miễn phí về giáo dục, y tế, an sinh xã hội được coi là vũ khí quan trọng, minh chứng rõ nét nhất về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đang xây dựng.

16x24cm

Chiến tranh Lạnh kết thúc, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi sâu sắc đã tác động mạnh mẽ đến các quốc gia dân tộc nói chung và Cuba nói riêng. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã làm đảo lộn cục diện chính trị, an ninh thế giới. Toàn cầu hóa (cụ theer là toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế) trở thành xu thế chủ đạo, lôi cuốn và tác động sâu sắc đến mọi quốc gia, dân tộc trong đó có Cuba. Các nước lớn cũng luôn tìm cách lôi kéo, chi phối và gây ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách của Cuba, thậm chí đe dọa đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ..., đòi hỏi Cuba phải tìm ra con đường phát triển phù hợp để có thể tranh thủ tối đa thời cơ và giảm thiểu những nguy cơ và tác động tiêu cực của nó.

Nội dung chính của ấn phẩm bao gồm:

Chương 1: Quan niệm và những nhân tố tác động đến đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba trong bối cảnh mới

Chương 2: Quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba trong bối cảnh mới

Chương 3: Đánh giá quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba trong bối cảnh mới, một số đặc điểm và vấn đề đặt ra

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn