Tìm kiếm

Hoa Kỳ-Kinh tế và quan hệ kinh tế-Sách chuyên khảo

20/08/2013

Nguyễn Thiết Sơn ;

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ;

2004

1

Ấn phẩm gồm 2 phần: Phần I: Những vấn đề kinh tế Phần II: Những vấn đề kinh tế và quan hệ quốc tế

Phần I: Những vấn đề kinh tế

-Kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới

-Mỹ-G7 và toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại

-Chính sách kinh tế Mỹ đối với Liên bang Nga những năm 90

-Chính sách kinh tế Mỹ đối với Trung Quốc những năm 90

Phần II: Những vấn đề kinh tế và quan hệ quốc tế

-Quan hệ kinh tế và quốc tế của Mỹ trong những năm đầu thế kỷ XXI

-Về chiến lược toàn cầu của Mỹ

-Nước Mỹ trong năm đầu thiên nhiên kỷ mới

-Chiến tranh Iraq và giới hạn sức mạnh Mỹ

-Góp phần tìm hiểu vai trò của Mỹ trên thế giới trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn