Tìm kiếm

Hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ở Đông Nam Á ba thập niên đầu sau chiến tranh lạnh

02/01/2017

Trần Khánh ;

Nxb Thế giới ;

2014

347

Nxb Thế giới

Trong những thập niên trở lại đây, những chuyển biến trong mạnh mẽ trong khu vực như nỗ lực xây dụng Cộng đồng ASEAN, hình thành các thể chế hợp tác đa phương tại ĐÔng Á/châu á Thái Bình Dương do ASEAN đóng vai trò trung tâm cũng như sự nổi lên của các vấn đề an ninh đang làm gia tăng lợi ích chiến lược, lôi kéo sự xan dự nhiều hơn của các nước lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Sự tác động của hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung đến Việt Nam là rất lớn. Nhu cầu nhận thức cục diện và xu hướng tiến triển của quá trình trên từ đó đưa ra dự báo, đề xuất chính ách, giải pháp nhằm thích ứng với tình hình mới.

14.5x20.5 cm

Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và nền tảng văn hóa, tư tưởng đối ngoại của hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung. Cơ sở lý luận của hợp tác và cạnh tranh Mỹ - Trung. Truyền thống văn hóa và cơ sở tư tưởng chính trị đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc. Nêu lên bối cảnh ở Đông Nam Á của hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung như sự nổi lên của các vấn đề an ninh, sự gia tăng vị thế và vai trò của ASEAN. Gia tăng cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn. Sự biến đổi về vị thế, lợi ích chiến lược và tham vọng địa chính trị của Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam Á hai thập niên đầu sau chiến tranh lạnh. Bao gồm sự biến động vị thế quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam Á. Lợi ích chiến lược và xung đột chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam Á.  Thực trạng và xu hướng hợp tác, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung dưới thời chiến tranh lạnh. Nêu lên khái quát sự hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung dưới thời chiến tranh lạnh. Thực trạng can dự, hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông Á, hai thập niên đầu sau chiến tranh lạnh. Xu hướng hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông Nam Á trong thập niên tới. Tác động của hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và phản ứng chính sách của ASEAN và Việt Nam. Trình bày tác động của hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung. Phản ứng chiến lược của ASEAN và thích ứng chính sách của Việt Nam. 

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn