Tìm kiếm

Khu kinh tế tự do: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

12/08/2013

Cù Chí Lợi (chủ biên) ;

Nxb. Khoa học Xã hội ;

2013

250

Cuốn sách phân tích những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển khu kinh tế tự do, đặc biệt phân tích sâu những kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng các khu kinh tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Trung Quốc. Tiếp theo, các tác giả phân tích các khu kinh tế ở Việt Nam và bước chuyển sang khu kinh tế tự do. Trong đó, làm rõ các bước xây dựng khu kinh tế ở Việt Nam theo hướng tiến tới khu kinh tế tự do. Cuối cùng, dựa trên những đánh giá sự phát triển khu kinh tế và khu kinh tế tự do ở Việt Nam, cơ sở khoa học cũng như những kinh nghiệm quốc tế, sẽ đưa ra những quan điểm và giải pháp phát triển khu kinh tế tự do ở Việt Nam.

 

Cuốn sách "Khu kinh tế tự do: Những vấn đề lý luận và thực tiễn" do TS. Cù Chí Lợi biên soạn, được Nxb. Khoa học xã hội ấn hành năm 2013, với 250 trang. Gồm các chương:

 

- Chương một: Phân tích những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển khu kinh tế tự do. Đây là phần nội dung rất quan trọng của cuốn sách,  giúp người đọc định hình khu kinh tế tự do hiện đại theo cách tiếp cận của thế giới mà hiện nay ở Việt Nam chưa xây dựng được khu nào như vậy. Chương này cũng đã phân tích sâu những kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng các khu kinh tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Trung Quốc.

 

- Chương hai: Phân tích các khu kinh tế ở Việt Nam và bước chuyển sang khu kinh tế tự do. Trong đó, làm rõ các bước xây dựng khu kinh tế ở Việt Nam theo hướng tiến tới khu kinh tế tự do. Chương này chủ yếu phân tích kết quả khảo sát thực tiễn hệ thống các chính sách và thực tế phát triển của một số khu kinh tế (khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế mở, khu kinh tế cửa khẩu..) gắn với biển, cửa khẩu, hành lang kinh tế, có cơ chế hoạt động gần với khu kinh tế tự do.

 

- Chương ba: Dựa trên những đánh giá sự phát triển khu kinh tế và khu kinh tế tự do ở Việt Nam, cơ sở khoa học cũng như những kinh nghiệm quốc tế, sẽ đưa ra những quan điểm và giải pháp phát triển khu kinh tế tự do ở Việt Nam.

 

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn