Tìm kiếm

Mạng sản xuất toàn cầu và sự tham gia của các ngành công nghiệp Việt Nam

02/01/2013

Cù Chí Lợi ;

Nhà xuất bản khoa học xã hội ;

2012

1

Ấn phảm gồm 4 chương: Chương 1: Mạng sản xuất toàn cầu Chương II, Phân công lao động công nghiệp và mạng sản xuất tại khu vực Châu Á và toàn cầu Chương III, Công nghiệp Việt Nam và khả năng liên kết khu vực/toàn cầu Chương IV, Chiến lược hội nhập của công nghiệp Việt Nam vào mạng sản xuất khu vực, toàn cầu

Chương 1: Mạng sản xuất toàn cầu

I, Các công ty xuyên quốc gia và tổ chức mạng sản xuất toàn cầu

1. Quá trình biến đổi của các liên kết kinh tế quốc tế

2. Quá trình hình thành mạng sản xuất toàn cầu

3. mạng sản xuất toàn khu vực/ toàn cầu: Khái niệm và các cách tiếp cận

4. Các dạng cấu trúc mạng sản xuất toàn cầu

5. Các bên tham gia và cơ chế quản trị mạng sản xuất toàn cầu

6. Nâng cấp trong mạng sản xuất toàn cầu

II, Các yếu tố tác động tới sự hình thành và phát triển của mạng sản xuất toàn cầu

1.Toàn cầu hóa và tác động của nó tới mạng sản xuất

2. Sự phát triển và phương thức cạnh tranh

3. Thay đổi phạm vi và phương thức cạnh tranh

4. Thay đổi tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp

III, Sự phát triển của mạng sản xuất toàn cầu trong thực tiễn

1. Mạng sản xuất toàn cầu dạng mô hình Tàu Đô đốc (flagship)

2. Thúc đẩy đổi mới và giảm chi phí sản xuất

3. Tạo việc làm, nâng cấp nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội tham gia cho các nước nghèo

Chương II, Phân công lao động công nghiệp và mạng sản xuất tại  khu vực Châu Á và toàn cầu

I, Hội nhập và liên kết công nghiệp tại khu vực Châu Á trong bối cảnh toàn cầu hóa

II, Liên kết mạng sản xuất khu vực trong ngành công nghiệp điện tử

III, Mạng sản cuất trong ngành công nghiệp ô tô khu vực và toàn cầu

1. Cạnh tranh và chuyển hướng sang mạng khu vực/toàn cầu

2. Tiến trình phát triển của mạng sản xuất ô tô toàn cầu tại Thái Lan

IV, Mạng sản xuất dệt may khu vực và toàn cầu tại khu vực Đông á

Chương III, Công nghiệp Việt Nam và khả năng liên kết khu vực/toàn cầu

I, Tiến trình phát triển của công nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập

1. Cơ cấu ngành công nghiệp và khả năng hội nhập

2. Tiến trình phát triển của công nghiệp Việt Nam qua một số ngành

II, Liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam

1.Thực trạng liên kết công nghiệp và khả năng hội nhập

2. Thực trạng công nghiệp phụ trợ của Việt Nam và sự tham gia của các doanh nghiệp nội địa vào các TNCs

3. Liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước

III, Chính sách vĩ mô về hội nhập và mạng sản xuất

1. Chính sách chung

2. Các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của từng ngành công nghiệp

3. Một số đánh giá về chính sách

Chương IV, Chiến lược hội nhập của công nghiệp Việt Nam vào mạng sản xuất khu vực, toàn cầu

I, Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa và khả năng tham gia của Việt Nam

II, Vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất khu vực

III, Các mắt xích khác trong phân công lao động khu vực

1.     Trung Quốc

2.     Nhật Bản và các quốc gia NICs

3.     Các nước ASEAN

IV, Triển vọng của các ngành công nghiệp Việt Nam trong mạng sản xuất khu vực

1. Đối với các ngành công nghiệp tham gia mạng bán lẻ toàn cầu

2. Đối với các ngành công nghiệp tham gia mạng sản xuất do các nhà sản xuất đứng đầu

V, Chiến lược hội nhập mạng sản xuất toàn cầu của các ngành công nghiệp Việt Nam-những quan điểm và giải pháp

1. Một số quan điểm định hướng

2. Một số giải pháp cụ thể

Kết luận

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn