Tìm kiếm

Một số vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Mỹ Latinh

05/12/2023

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2022

409

TS.Nguyễn Anh Hùng

Là một khu vực rộng lớn, giàu tài nguyên, đa văn hoá và dân tộc, với 33 quốc gia sớm giành độc lập, chủ quyền, Mỹ Latinh có truyền thống khá ổn định về chính trị, kinh tế, ngoại giao và có vị thế quan trọng trên thế giới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bối cảnh chung cũng như tình hình chính trị Mỹ Latinh có nhiều điểm ới với những biến động quy mô và đột ngột, khiến vai trò của khu vực bị ảnh hưởng.

Chính trị, Mỹ Latinh

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn