Tìm kiếm

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

20/08/2013

Nguyễn Thị Hạnh ;

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ;

2012

1

Ấn phẩm gồm 3 chương: Chương I, Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng phái trong đời sống chính trị Hoa Kỳ - Chương II, Phương thức hoạt động của Đảng cầm quyền và đảng đối lập - Chương III, Một số đánh giá về đảng cầm quyền và đảng đối lập

Chương I, Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng phái trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

1, Một số khái niệm cơ bản

2, Quá trình hình thành đảng phái chính trị ở Mỹ

3, Các giai đoạn phát triển

4, Phương thức sử dụng chính quyền

5, Phương thức hoạt động đối với tổ chức xã hội và công dân

Chương III, Một số đánh giá về đảng cầm quyền và đảng đối lập

1, Một số điểm giống và khác nhau của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa

2, Mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền và đảng đối lập

3, Tính bền vững của hệ thống hai đảng chủ yếu thay nhau cầm quyền ở Hoa Kỳ và triển vọng

Kết luận

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn