Tìm kiếm

Mỹ-Điều chỉnh chính sách kinh tế

20/08/2013

Nguyễn Thiết Sơn ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2003

1

Ấn phẩm bao gồm 7 chương: Chương I, Điều chỉnh chính sách kinh tế Mỹ trong bối cảnh mới Chương II, Những điều chỉnh trong chính sách tài chính-tiền tệ Chương III, Những điều chỉnh chính sách kinh tế đối ngoại Chương IV, Điều chỉnh chính sách giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế Chương V, Điều chỉnh chính sách khoa học công nghệ-cơ sở tăng trưởng kinh tê Chương VII, Những định hướng điều chỉnh trong chính sách nông nghiệp Chương VI, Những điều chỉnh chính sách công nghiệp Chương VII, Những định hướng điều chỉnh trong chính sách nông nghiệp

Chương I, Điều chỉnh chính sách kinh tế Mỹ trong bối cảnh mới

I, Điều chỉnh chính sách kinh tế trong những năm 90

II, Bối cảnh và những điều chỉnh chính sách kinh tế bước đầu của Chính quyền tổng thống G.Bush

Chương II, Những điều chỉnh trong chính sách tài chính-tiền tệ

I, Chính sách tiền tệ

II, Chính sách tài chính trong thập kỷ 90: chinhs ách tài chính-Clintonomics và các chính sách thuế

III, Chính sách tài chính-tiền tệ quốc tế của Mỹ và các cuộc khủng hoảng kinh tế tại các nước có thị trường đang trỗi dậy trong những năm 1990

Chương III, Những điều chỉnh chính sách kinh tế đối ngoại

I, Nước Mỹ trong nền kinh tế thế giới

II, Các chính sách kinh tế quốc tế của Mỹ

III, Vai trò của Mỹ trong các tổ chức kinh tế quốc tế

IV, Triển vọng của chính sách kinh tế quốc tế của Mỹ trong những năm đầu thế kỷ XXI

Chương IV, Điều chỉnh chính sách giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế

I, Khái quát chính sách giáo dục trước những năm 90

II, Những điều chỉnh trong chính sách giáo dục và đào tạo của Chính quyền Clinton

III, Nguồn nhân lực và chính sách giáo dục, đào tạo lại

Chương V, Điều chỉnh chính sách khoa học công nghệ-cơ sở tăng trưởng kinh tê

I, Chính sách khoa học công nghệ trước thập kỷ 90

II, Điều chỉnh chính sách khoa học công nghệ dưới thời Bill, Clinton

III, Điều chỉnh chính sách khoa học công nghệ của Chính quyền Bush

IV, Triển vọng của chính sách công nghệ của Mỹ

Chương VI, Những điều chỉnh chính sách công nghiệp

I, Tóm tắt những điều chỉnh chính sách của thời Reagan và Bush

II, Những điều chỉnh trong chính sách công nghiệp vào thời Bush hiện nay

Chương VII, Những định hướng điều chỉnh trong chính sách nông nghiệp

I, Quá trình phát triển chính sách nông nghiệp Mỹ

II, Những động thái điều chỉnh chính sách nông nghiệp Mỹ

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn