Tìm kiếm

Nước Mỹ nhưng năm đầu thế kỷ XXI

20/08/2013

Nguyễn Thiết Sơn ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2002

1

Ấn phẩm gồm 4 phần: Phần I, Những vấn đề chung Phần II, Những vấn đề kinh tế Phần III, Những vấn đề chính trị-xã hội Phần IV, Chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế

Phần I, Những vấn đề chung

- Nước Mỹ năm 2001-Một số vấn đề

- Khủng bố và chống khủng bố

Phần II, Những vấn đề kinh tế

- Kinh tế nước Mỹ trước và sau ngày 11.9

- Tình hình kinh tế Mỹ

- Thương mại và đầu tư của Mỹ

Phần III, Những vấn đề chính trị-xã hội

- Tình hình chính trị Mỹ

- Một số vấn đề xã hội Mỹ

Phần IV, Chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế

- Chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của chính quyền G. Bush

- Quan hệ với các nước lớn

- Quan hệ Việt-Mỹ

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn