Tìm kiếm

Quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN 2001-2020

20/08/2013

Nguyễn Thiết Sơn ;

Tử điển Bách Khoa ;

2012

1

Ấn phẩm gồm 3 chương: Chương I, Quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN: Bối cảnh quốc tế và khu vực đến năm 2020 - Chương II, Thực trạng quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN - Chương III, Triển vọng quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN.

Chương I, Quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN: Bối cảnh quốc tế và khu vực đến năm 2020

I, Bối cảnh chung

II, Những khía cạnh kinh tế

III, Vai trò của Hoa Kỳ

Chương II, Thực trạng quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN

I, Chính sách và quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN

II, Quan hệ kinh tế và sáng kiến kinh doanh ASEAN của Hoa Kỳ

III, Quan hệ chính trị-an ninh và những điều chỉnh chiến lược

Chương III, Triển vọng quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN

I, Triển vọng quan hệ kinh tế Hoa Kỳ-ASEAN

II, Triển vọng quan hệ an ninh chính trị Hoa Kỳ-ASEAN

Kết luận

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn