Tìm kiếm

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

05/08/2013

Lê Khương Thùy ;

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ;

2012

1

Ấn phẩm gồm 3 chương: Chượng I, Những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chiến lược toàn cầy của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ-Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI - Chương II, Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và thực trạng quan hệ Mỹ-Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI - Chương 3, Đánh giá tác động và dự báo triển vọng quan hệ Mỹ-Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

Chượng I, Những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chiến lược toàn cầy của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ-Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

I, Bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế

2, Tình hình hợp tác phst triển là xu thế chủ đạo, song các nguy cơ xung đột vẫn tiềm ẩn

II, Quan hệ giữa các nước lớn sau Chiến tranh lạnh và tác động đến quan hệ Mỹ-Trung Quốc

1, Một số đặc điểm chủ yếu trong quan hệ giữa hai nước lớn

2, Vai trò của các nước lớn và tác động đến quan hệ Mỹ-Trung Quốc

III, Sự trỗi dậy của Trung Quốc

IV, Một số vấn đề chính sách đối ngoại Mỹ tác động đến việc hoạch định chính sách Trung Quốc của Mỹ

V, Điều chỉnh chiến lược toàn cầu/ Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ đối với Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

1, Chiến lược toàn cầu/ Châu Á-Thái Bình Dương-cơ sở hình thành chính sách Trung Quốc của Mỹ sau Chiến tranh Lạnh

2, Các quan điểm khác nhau của Mỹ về Trung Quốc

Chương II, Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và thực trạng quan hệ Mỹ-Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

A, CHÍNH SÁCH CỦA MỸ VỚI TRUNG QUỐC THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

I, Mục tiêu chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sau Chiến tranh Lạnh

II, Chính sách Trung Quốc của chính quyền B. Obama

1, Nhiệm kỳ đầu của Chính quyền B Clinton

2, Nhiệm kỳ thứ 2 của chính quyền B. Clinton

III, Chính sách Trung Quốc của chính quyền G. W. Bush

1, Nhiệm kỳ thứ nhất của Chính quyền G. W. Bush

2, Nhiệm kỳ thứ 2 của chính quyền G. W. Bush

IV, Chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ

1, Sự phát triển chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ

2, Chính sách của Trung Quốc

B, THỰC TRẠNG QUAN HỆ MỸ-TRUNG QUỐC THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

I, Khía cạnh chính trị

1, Quan hệ hai nước ngày càng được cơ chế hóa

2, Hợp tác vì những lợi ích tương đồng

3, Tồn tại những bất đồng

II, Khía cạnh kinh tế

1, Mục tiêu chiến lược của Mỹ trong quan hệ kinh tế Mỹ-Trung Quốc

2, Quan hệ kinh tế Mỹ-Trung Quốc

3, Những vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ kinh tế Mỹ-Trung Quốc

III, Khía cạnh quân sự-an ninh

1, Cơ sở định hướng quan hệ quân sự-an ninh Mỹ-Trung Quốc

2, Hợp tác trong quân sự-an ninh

3, Quan hệ quân sự-an ninh Mỹ-Trung Quốc, những bất đồng

Chương 3, Đánh giá tác động và dự báo triển vọng quan hệ Mỹ-Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

I, Một số nhận xét về chính sách, quan hệ Mỹ-Trung Quốc và tác động của nó đối với thế giới, khu vực Đông Nam á và Việt Nam

1, Một số nhận xét về sự điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ-Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

2, Tác động của chính sách Trung Quốc của Mỹ và quan hệ Mỹ-Trung Quốc đối với thế giới, khu vực Đông Nam Á và Việt Nnam

II, Triển vọng quan hệ Mỹ-Trung Quốc trong thập niên 2011-2020

1, Những nhân tố tác động- dự báo tình hình thế giới, Mỹ và Trung Quốc trong thập niên tới

2, Triển vọng quan hệ Mỹ-Trung Quốc

Thay cho lời kết

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn