Hệ thống giáo dục phổ thông ở Canada

15/03/2018

Canada là một trong những quốc gia có diện tích lớn nhất trên thế giới, với khoảng 30 triệu dân, hầu hết sống ở các tỉnh Onrantio và Quebec. Về phân cấp quản lý hành chính, các tỉnh và lãnh thổ chiu trách nhiệm độc lập về hệ thống giáo dục tiểu học, trung học và đại học của mình. Mỗi tỉnh có chính sách giáo dục khác nhau với các hoạt động tài trợ và cách thức quản lý chất lượng khác nhau.

Canada là quốc gia song ngữ, với hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh (số người nói tiếng Anh chiếm 67% dân số) và tiếng Pháp (chiếm 13% dân số, đa phần sống ở Quebec), một bộ phận dân số nói tiếng bản xứ không phải tiếng Anh và cũng không phải tiếng Pháp. Do Canada sử dụng đồng thời hai ngôn ngữ nên hệ thống giáo dục trung học cũng phân chia thành hai khu vực: khu vực nói tiếng Anh và khu vực nói tiếng Pháp.

Cùng với quá trình xã hội hóa giáo dục, các trường phổ thông công lập và các trường tư thục đều đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục ở Canada. Tất cả các trường tư thục đều phải đăng ký với Bộ Giáo dục tỉnh hay lãnh thổ và phải đáp ứng các tiêu chuẩn về giáo trình và các tiêu chuẩn khác về chất lượng giáo dục do Sở giáo dục ở các tỉnh hay lãnh thổ đó quy định. Hiện nay nhiều trường công lập ở Canada cũng đã tiếp nhận và thu hút học sinh quốc tế từ nhiều quốc gia và khu vực khác nhau.

Trong những năm gần đây, một xu hướng nổi lên khá rõ nét là ngày càng có nhiều học sinh quốc tế tới học tại các trường trung học ở Canada. Trong đó, Trường Quốc tế Columbia là trường thu hút được nhiều học sinh quốc tế nhát với hơn 1.400 học sinh từ 66 quốc gia trên thế giới.

Vậy câu hỏi đặt ra là điều gì đặc biệt ở hệ thống giáo dục trung học Canada khiến các trường phổ thông trung học ở quốc gia này có sức hấp dẫn như vậy? Đề tài sẽ tìm hiểu những đặc điểm cơ bản và đặc trưng của hệ thống giáo dục ở Canada, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông trung học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trung học ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa giáo dục hiện nay.

Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1. Giáo dục ở Canada và chính sách giáo dục phổ thông

Chương 2. Những đặc điểm của hệ thống giáo dục phổ thông ở Canada

Chương 3. So sánh với một số nước và hàm ý chính sách đối với Việt Nam


Ths. Ngô Lan Anh

Viện NC Châu Mỹ


Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn